Untitled Document
วันนี้ : 37
เมื่อวานนี้ : 312
เดือนนี้ : 312
เดือนที่แล้ว : 9,984
ปีนี้ : 23,970
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 34,615
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบรางวัลกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด รุ่นที่ 1
ประกาศวันที่ : 02 ก.พ. 2558  อ่าน : 57 ครั้ง
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ประกาศวันที่ : 30 ม.ค. 2558  อ่าน : 84 ครั้ง
วิธีการแก้ปัญหาการเข้าหน้าสู่ระบบของระบบทะเบียนออนไลน์ไม่ได้
ประกาศวันที่ : 16 ม.ค. 2558  อ่าน : 107 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2557  อ่าน : 389 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ : 06 ก.พ. 2558  อ่าน : 43 ครั้ง
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
ประกาศวันที่ : 25 ก.พ. 2558  อ่าน : 18 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศวันที่ : 18 ก.พ. 2558  อ่าน : 32 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558
ประกาศวันที่ : 18 ก.พ. 2558  อ่าน : 29 ครั้ง
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศวันที่ : 12 ก.พ. 2558  อ่าน : 77 ครั้ง
ข่าวหอพักนักศึกษา
ประกาศรายนักศึกษาจองหอพักปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ : 26 ก.พ. 2558  อ่าน : 593 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document