Untitled Document
วันนี้ : 288
เมื่อวานนี้ : 261
เดือนนี้ : 8,778
เดือนที่แล้ว : 12,960
ปีนี้ : 64,262
ปีที่แล้ว : 127,121
ทั้งหมด : 202,279
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศวันที่ : 07 เม.ย. 2559  อ่าน : 546 ครั้ง
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
ประกาศวันที่ : 28 มี.ค. 2559  อ่าน : 231 ครั้ง
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2553
ประกาศวันที่ : 28 มี.ค. 2559  อ่าน : 189 ครั้ง
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ : 21 มี.ค. 2559  อ่าน : 205 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT จำนวน 1 ชุด
ประกาศวันที่ : 19 เม.ย. 2559  อ่าน : 165 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document