Untitled Document
วันนี้ : 182
เมื่อวานนี้ : 251
เดือนนี้ : 10,582
เดือนที่แล้ว : 8,668
ปีนี้ : 10,582
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 21,372
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการแก้ปัญหาการเข้าหน้าสู่ระบบของระบบทะเบียนออนไลน์ไม่ได้
ประกาศวันที่ : 16 ม.ค. 2558  อ่าน : 43 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2557  อ่าน : 270 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายเพื่อการบริหารอาคารเทคโนโลยีสังคม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศวันที่ : 15 ธ.ค. 2557  อ่าน : 159 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายเพื่อการบริหารอาคารเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2557  อ่าน : 180 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้รูปแบบการขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2557  อ่าน : 147 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำราวกันตกชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (หลังใหม่)
ประกาศวันที่ : 18 พ.ย. 2557  อ่าน : 183 ครั้ง
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ : 23 ม.ค. 2558  อ่าน : 14 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ
ประกาศวันที่ : 23 ม.ค. 2558  อ่าน : 13 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document