Untitled Document
วันนี้ : 123
เมื่อวานนี้ : 302
เดือนนี้ : 302
เดือนที่แล้ว : 12,145
ปีนี้ : 63,158
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 73,889
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศวันที่ : 02 ก.ค. 2558  อ่าน : 6 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552
ประกาศวันที่ : 24 มิ.ย. 2558  อ่าน : 20 ครั้ง
การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
ประกาศวันที่ : 17 มิ.ย. 2558  อ่าน : 58 ครั้ง
การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ : 20 มี.ค. 2558  อ่าน : 250 ครั้ง
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนประมาณ ๑,๙๐๐ คน
ประกาศวันที่ : 02 ก.ค. 2558  อ่าน : 7 ครั้ง
สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕58
ประกาศวันที่ : 02 ก.ค. 2558  อ่าน : 6 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document