Untitled Document
วันนี้ : 26
เมื่อวานนี้ : 391
เดือนนี้ : 1,386
เดือนที่แล้ว : 14,213
ปีนี้ : 88,684
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 99,318
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ประกาศวันที่ : 04 ก.ย. 2558  อ่าน : 10 ครั้ง
เวรยาม ก.ย. - พ.ย. 58
ประกาศวันที่ : 03 ก.ย. 2558  อ่าน : 13 ครั้ง
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ประกาศวันที่ : 27 ส.ค. 2558  อ่าน : 40 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
ประกาศวันที่ : 27 ส.ค. 2558  อ่าน : 44 ครั้ง
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อคนพิการและทางลาดขึ้นลงศูนย์พักพิง
ประกาศวันที่ : 28 ส.ค. 2558  อ่าน : 21 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ
ประกาศวันที่ : 26 ส.ค. 2558  อ่าน : 29 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑๖๔ ลูกบาศก์เมตร
ประกาศวันที่ : 19 ส.ค. 2558  อ่าน : 33 ครั้ง
ข่าวสารจากรองอธิการบดี
การให้โอวาทเนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประกาศวันที่ : 06 ส.ค. 2558  อ่าน : 113 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document