Untitled Document
วันนี้ : 78
เมื่อวานนี้ : 284
เดือนนี้ : 8,866
เดือนที่แล้ว : 9,984
ปีนี้ : 32,524
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 43,210
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบรางวัลกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด รุ่นที่ 1
ประกาศวันที่ : 02 ก.พ. 2558  อ่าน : 132 ครั้ง
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
ประกาศวันที่ : 30 ม.ค. 2558  อ่าน : 145 ครั้ง
วิธีการแก้ปัญหาการเข้าหน้าสู่ระบบของระบบทะเบียนออนไลน์ไม่ได้
ประกาศวันที่ : 16 ม.ค. 2558  อ่าน : 170 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2557  อ่าน : 506 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2558  อ่าน : 30 ครั้ง
สอบราคาจ้าง ทำความสะอาดอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศวันที่ : 17 มี.ค. 2558  อ่าน : 27 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ : 06 ก.พ. 2558  อ่าน : 128 ครั้ง
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (คุณสมบัติและกำหนดการ)
ประกาศวันที่ : 25 มี.ค. 2558  อ่าน : 14 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม (คุณสมบัติและกำหนดการ)
ประกาศวันที่ : 20 มี.ค. 2558  อ่าน : 32 ครั้ง
การแบ่งกลุ่มวงเงิน และการบริหารวงเงินที่จะใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศวันที่ : 20 มี.ค. 2558  อ่าน : 29 ครั้ง
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ
ประกาศวันที่ : 09 มี.ค. 2558  อ่าน : 60 ครั้ง
ข่าวหอพักนักศึกษา
ประกาศรายนักศึกษาจองหอพักปีการศึกษา 2558
ประกาศวันที่ : 26 ก.พ. 2558  อ่าน : 1436 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document