Untitled Document
วันนี้ : 95
เมื่อวานนี้ : 132
เดือนนี้ : 2,883
เดือนที่แล้ว : 15,041
ปีนี้ : 17,924
ปีที่แล้ว : 127,121
ทั้งหมด : 155,748
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559
ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2559  อ่าน : 13 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาโท-เอก
ประกาศวันที่ : 08 ก.พ. 2559  อ่าน : 14 ครั้ง
แบบฟอร์มใบลาออกของลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศวันที่ : 06 ม.ค. 2559  อ่าน : 103 ครั้ง
แนวทางการจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลตะวันออก
ประกาศวันที่ : 30 พ.ย. 2558  อ่าน : 219 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวันที่ : 26 ม.ค. 2559  อ่าน : 47 ครั้ง
ร่างเอกสาร e-bidding งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของวิทยาเขตจันทบุรี
ประกาศวันที่ : 14 ม.ค. 2559  อ่าน : 76 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้พร้อมครุภัณฑ์
ประกาศวันที่ : 17 ธ.ค. 2558  อ่าน : 170 ครั้ง
ร่างเอกสาร e-bidding งานจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ของวิทยาเขตจันทบุรี
ประกาศวันที่ : 08 ธ.ค. 2558  อ่าน : 187 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document