ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมชาวจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนสมาคมชาวจันทบุรี[อ่าน : 2 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ ก้าว..เพื่อพระปกเกล้า ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ ก้าว..เพื่อพระปกเกล้า เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย (งปม.แผนดิน และเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เพื่อพัฒนาการศึกษาเยาวชน เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความ คัดลายมือ ตอบปัญหาธรรมะ ชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร[อ่าน : 99 ครั้ง]
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • เปิดรอบการส่งเอกสาร กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ.,กรอ.รายเก่าเลื่อนชั้นปี เก่าเลื่อน[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประกาศ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ.ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 02 เม.ย.61[อ่าน : 212 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.กรอ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้กู้ กยศ. กรอ.... ประกาศ ณ วันที่ 02 เม.ย.61[อ่าน : 637 ครั้ง]
 • >>กยศ.เอาจริงหักเงินลูกหนี้ กยศ. เริ่ม มี.ค.61 กยศ.[อ่าน : 120 ครั้ง]
 • » ไลน์กลุ่ม กยศ. กรอ. Line Group [อ่าน : 128 ครั้ง]
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
 • ข่าวสารใหม่ -- แจ้งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561เกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรมและ ขั้นตอนการยื่นเอกสารราย... คลิ๊กดูรายละเอียด[อ่าน : 2028 ครั้ง]
 • หลักสูตรที่เปิดสอน ระดัับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 702 ครั้ง]
 • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 297 ครั้ง]
ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ดู ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 • ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 21 มีนาคม 2561[อ่าน : 105 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเทคโนโลยีทางภาษา สำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม จำ... กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 14 กพ. เวลา 8.30-16.30 น.[อ่าน : 186 ครั้ง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 243 ครั้ง]
ข่าวอบรม/สัมมนา ดู ข่าวอบรม/สัมมนาทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 9-10 ส.ค. 6...

โครงการยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป/GMP Codex [อ่าน : 124 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสาร...

จัดโดย กองนโยบายและแผน มทร.ตะวันออก วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 148 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้น...

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 6 ครั้ง]

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง...

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชิ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วย...

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา... [อ่าน : 17 ครั้ง]

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตาม...

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด [อ่าน : 41 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 103 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียน...

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [อ่าน : 34 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 69 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
presentation RMUTTO #Agro

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) [อ่าน : 72 ครั้ง]

presentation RMUTTO #SCT

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (แสดงรายละเอียดคณะเทคโนโลยีสังคม) [อ่าน : 72 ครั้ง]

presentation RMUTTO #2

วีดีทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก (แสดงรายละเอียดหลักสูตร) [อ่าน : 47 ครั้ง]

presentation RMUTTO #1

วีดิทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก (version 1 แสดงรายละะเอียดวิทยาเขต) [อ่าน : 54 ครั้ง]