Untitled Document
วันนี้ : 255
เมื่อวานนี้ : 254
เดือนนี้ : 9,963
เดือนที่แล้ว : 9,963
ปีนี้ : 72,819
ปีที่แล้ว : 10,608
ทั้งหมด : 83,682
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ
ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2558  อ่าน : 43 ครั้ง
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ
ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2558  อ่าน : 56 ครั้ง
เวรยาม มิ.ย. - ส.ค. 58
ประกาศวันที่ : 10 ก.ค. 2558  อ่าน : 64 ครั้ง
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
ประกาศวันที่ : 10 ก.ค. 2558  อ่าน : 156 ครั้ง
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศวันที่ : 21 ก.ค. 2558  อ่าน : 46 ครั้ง
จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศวันที่ : 21 ก.ค. 2558  อ่าน : 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนประมาณ ๑,๙๐๐ คน
ประกาศวันที่ : 09 ก.ค. 2558  อ่าน : 114 ครั้ง
สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕58
ประกาศวันที่ : 09 ก.ค. 2558  อ่าน : 128 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document