Get Adobe Flash player
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2557  | อ่าน : 25 ครั้ง ]
สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง จำนวน 13 คัน
[ ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2557  | อ่าน : 21 ครั้ง ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
[ ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2557  | อ่าน : 24 ครั้ง ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 เครื่อง
[ ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2557  | อ่าน : 18 ครั้ง ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ
[ ประกาศวันที่ : 25 ต.ค. 2557  | อ่าน : 18 ครั้ง ]
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสังคม
รับพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวฝึกงาน
[ ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2557  | อ่าน : 83 ครั้ง ]
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
[ ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2557  | อ่าน : 49 ครั้ง ]
สังคมสีเขียว2 คณะเทคโนโลยีสังคม
[ ประกาศวันที่ : 14 ต.ค. 2557  | อ่าน : 80 ครั้ง ]
สังคมสีเขียว คณะเทคโนโลยีสังคม
[ ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2557  | อ่าน : 103 ครั้ง ]
ขอเวลาเรียนและเวลาสอบกลางภาคของนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
[ ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2557  | อ่าน : 68 ครั้ง ]
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
[ ประกาศวันที่ : 23 ก.ย. 2557  | อ่าน : 92 ครั้ง ]
ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองวัตถุมงคลท่านพ่อทอก ธมฺมรตฺตโน
[ ประกาศวันที่ : 23 ก.ย. 2557  | อ่าน : 75 ครั้ง ]
Untitled Document
Untitled Document