Get Adobe Flash player
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวสารจาก กยศ.
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสังคม
รับพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวฝึกงาน
[ ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2557  | อ่าน : 23 ครั้ง ]
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
[ ประกาศวันที่ : 20 ต.ค. 2557  | อ่าน : 18 ครั้ง ]
สังคมสีเขียว2 คณะเทคโนโลยีสังคม
[ ประกาศวันที่ : 14 ต.ค. 2557  | อ่าน : 45 ครั้ง ]
สังคมสีเขียว คณะเทคโนโลยีสังคม
[ ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2557  | อ่าน : 70 ครั้ง ]
ขอเวลาเรียนและเวลาสอบกลางภาคของนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
[ ประกาศวันที่ : 10 ต.ค. 2557  | อ่าน : 48 ครั้ง ]
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
[ ประกาศวันที่ : 23 ก.ย. 2557  | อ่าน : 67 ครั้ง ]
ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองวัตถุมงคลท่านพ่อทอก ธมฺมรตฺตโน
[ ประกาศวันที่ : 23 ก.ย. 2557  | อ่าน : 48 ครั้ง ]
Untitled Document
Untitled Document