Untitled Document
วันนี้ : 102
เมื่อวานนี้ : 158
เดือนนี้ : 6,119
เดือนที่แล้ว : 1,940
ปีนี้ : 8,059
ปีที่แล้ว : 0
ทั้งหมด : 8,161
Untitled Document
ขณะนี้ Internet ขัดข้อง กำลังดำเนินการซ่อม อยู่ครับ
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารจากสำนักงาน
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายเพื่อการบริหารอาคารเทคโนโลยีสังคม จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศวันที่ : 15 ธ.ค. 2557  อ่าน : 45 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายเพื่อการบริหารอาคารเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2557  อ่าน : 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้รูปแบบการขนส่ง จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ : 28 พ.ย. 2557  อ่าน : 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำราวกันตกชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม (หลังใหม่)
ประกาศวันที่ : 18 พ.ย. 2557  อ่าน : 95 ครั้ง
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง
ประกาศวันที่ : 22 ธ.ค. 2557  อ่าน : 45 ครั้ง
ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2557  อ่าน : 138 ครั้ง
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document