Untitled Document
วันนี้ : 24
เมื่อวานนี้ : 635
เดือนนี้ : 9,822
เดือนที่แล้ว : 8,116
ปีนี้ : 52,346
ปีที่แล้ว : 127,121
ทั้งหมด : 190,099
Untitled Document
Untitled Document
ข่าวสารรับสมัครนักศึกษา
ข่าวสารงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวหอพักนักศึกษา
ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา
ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานบุคคล
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศวันที่ : 07 เม.ย. 2559  อ่าน : 329 ครั้ง
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
ประกาศวันที่ : 28 มี.ค. 2559  อ่าน : 162 ครั้ง
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2553
ประกาศวันที่ : 28 มี.ค. 2559  อ่าน : 129 ครั้ง
ข้อบังคับ มทร.ตอ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศวันที่ : 21 มี.ค. 2559  อ่าน : 143 ครั้ง
ข่าวสารประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT จำนวน 1 ชุด
ประกาศวันที่ : 19 เม.ย. 2559  อ่าน : 81 ครั้ง
รูปภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document