ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น.[อ่าน : 110 ครั้ง]
  • บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทินประจำปี 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [อ่าน : 20 ครั้ง]
  • ด่วนที่สุด !!! ขอเชิญเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. มทร.ตะวันออก ประจำงบประมาณ 2563 ภายใน 26 ก.ค. 61 เท่านั้น[อ่าน : 207 ครั้ง]
  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว !!! โดยสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561[อ่าน : 54 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วม! โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2561 ถวายแด่ วัดคลองเจริญ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี[อ่าน : 253 ครั้ง]
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว!! โดยสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61[อ่าน : 620 ครั้ง]
โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
พิธีเปิดหอจดหมายเหตุและพิพิธภั...

“นิทรรศการอาคารไม้สายสัมพันธ์” ณ อาคารไม้ (อาคารเรียนหลังแรก เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี... [อ่าน : 22 ครั้ง]

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองเจริญ

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดคลองเจริญ วันที่ 19 ก.ค. 61 [อ่าน : 132 ครั้ง]

11 มิ.ย. 61 วันคล้ายวันสถาปนาว...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจัน... [อ่าน : 392 ครั้ง]

Rmutto.Chan NEWS ดู Rmutto.Chan NEWSทั้งหมด
  • Vol. 069-61 >>โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรี[อ่าน : 7 ครั้ง]
  • Vol. 068-61 >>โครงการราชมงคล ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 RMUTTO จิตอาสาสู่ CSR University[อ่าน : 9 ครั้ง]
  • Vol. 065-61 >>บันทึกเทปถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใ... ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดจันทบุรี[อ่าน : 12 ครั้ง]