ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ขอเชิญร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา "54 ปี" วิทยาเขตจันทบุรี วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561[อ่าน : 143 ครั้ง]
  • รัฐบาลกำหนดมาตราการป้องกันการรับสินบน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด !! เพื่อป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ[อ่าน : 22 ครั้ง]
  • สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 20 เมษายน 2561[อ่าน : 222 ครั้ง]
  • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี "เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 540 ครั้ง]
  • สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตร วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟ้า) วันที่ 9 มีนาคม 61[อ่าน : 126 ครั้ง]
  • ผลงานนักศึกษา ด้านกีฬา และแข่งทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2561[อ่าน : 128 ครั้ง]
โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
11 มิ.ย. 61 วันคล้ายวันสถาปนาว...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจัน... [อ่าน : 173 ครั้ง]

ย้อนยุควิถีไทย ปีใหม่ราชมงคลจั...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอพระพุทธชินราชวิทยาเขตจันทบุรี ลานพระพ... [อ่าน : 245 ครั้ง]

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

10 มกราคม 2561 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ [อ่าน : 100 ครั้ง]

Rmutto.Chan NEWS ดู Rmutto.Chan NEWSทั้งหมด
  • Vol. 039-61 >>วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี ณ ลานพระพิรุณ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ60ปี[อ่าน : 0 ครั้ง]
  • Vol. 038-61 >>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์การจายสินค้าทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ [อ่าน : 0 ครั้ง]
  • Vol. 037-61 >>สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารับทุน “มูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ” ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 0 ครั้ง]