ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ขอเชิญร่วม! โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา 2561 ถวายแด่ วัดคลองเจริญ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี[อ่าน : 110 ครั้ง]
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว!! โดยสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61[อ่าน : 560 ครั้ง]
  • ขอเชิญร่วมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนา "54 ปี" วิทยาเขตจันทบุรี วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561[อ่าน : 186 ครั้ง]
  • รัฐบาลกำหนดมาตราการป้องกันการรับสินบน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด !! เพื่อป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ[อ่าน : 37 ครั้ง]
  • สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 20 เมษายน 2561[อ่าน : 247 ครั้ง]
  • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี "เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 554 ครั้ง]
  • สภาวิศวกร เข้าตรวจรับรองหลักสูตร วศ.บ. (วิศกรรมไฟฟ้า) วันที่ 9 มีนาคม 61[อ่าน : 139 ครั้ง]
โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดู โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองเจริญ

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดคลองเจริญ วันที่ 19 ก.ค. 61 [อ่าน : 27 ครั้ง]

11 มิ.ย. 61 วันคล้ายวันสถาปนาว...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจัน... [อ่าน : 297 ครั้ง]

ย้อนยุควิถีไทย ปีใหม่ราชมงคลจั...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอพระพุทธชินราชวิทยาเขตจันทบุรี ลานพระพ... [อ่าน : 342 ครั้ง]

Rmutto.Chan NEWS ดู Rmutto.Chan NEWSทั้งหมด
  • Vol. 046-61 >>ประชุมและลงพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 5 ครั้ง]
  • Vol. 045-61 >>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 4 ครั้ง]
  • Vol. 044-61 >>โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี[อ่าน : 2 ครั้ง]