ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 93 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 48 ครั้ง]

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำห...

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการบริหารความเสี่ยงและการค...

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 109 ครั้ง]

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธ...

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี [อ่าน : 252 ครั้ง]