บริการและสวัสดิการนักศึกษา ดู บริการและสวัสดิการนักศึกษาทั้งหมด
 • งานประกันอุบัติเหตุ ข้อมูลการประกันอุบัติเหตุ[อ่าน : 78 ครั้ง]
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อพบเหตุ โทร. 1669[อ่าน : 34 ครั้ง]
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดู แนะแนวการศึกษาและอาชีพทั้งหมด
 • PLOYRADA ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชี 1 ตำแหน่ง PLOYRADA ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชี 1 ตำแหน่ง[อ่าน : 69 ครั้ง]
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จำนวน 2 อัตรา (1.นักวิชาการเกษตร 2.คนงาน)[อ่าน : 135 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดรับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561[อ่าน : 216 ครั้ง]
กิจกรรมนักศึกษา ดู กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต วันที่ 25 เม.ย. 2561 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันโลหิต โครงการ ราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสาปีที่ 2[อ่าน : 104 ครั้ง]
 • เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยงาน ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นัดพร้อมกัน ณ ห้องงานพ... แต่งกายชุดพร้อมปฏิบัติงาน (เก็บเป็นช่วงโมงจิตอาสาได้)[อ่าน : 121 ครั้ง]
กีฬาและนันทนาการ ดู กีฬาและนันทนาการทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการมหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบ...

โครงการมหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ (Job Fair 2018) วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคา... [อ่าน : 53 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำ...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ... [อ่าน : 20 ครั้ง]

โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอ...

โครงการราชมงคลจันท์ ร่วมใจจิตอาสา ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "จากใจ" ถวายในหลวง ร.9... [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการความรู้ เคลื่อนที่ของหน...

โครงการความรู้ เคลื่อนที่ของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี วันพุธที่ 28 มีน... [อ่าน : 100 ครั้ง]

ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมใ...

ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 17 วันที่ 10-18 กุมภ... [อ่าน : 81 ครั้ง]

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์...

โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 3 วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2561 [อ่าน : 68 ครั้ง]

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็ก...

โครงการปันน้ำใจให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 [อ่าน : 60 ครั้ง]

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ดู กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ทั้งหมด
 • ประกาศ นักศึกษาผู้กู้ กยศ. กรอ.ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 02 เม.ย.61[อ่าน : 132 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.กรอ. (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้กู้ กยศ. กรอ.... ประกาศ ณ วันที่ 02 เม.ย.61[อ่าน : 525 ครั้ง]
 • >>กยศ.เอาจริงหักเงินลูกหนี้ กยศ. เริ่ม มี.ค.61 กยศ.[อ่าน : 81 ครั้ง]
 • แจ้งการตรวจสอบวันโอนเงินค่าครองชีพ (เฉพาะผู้กู้ กยศ.เท่านั้น) กยศ.[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ประกาศ กยศ./กรอ.[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • แรงจูงใจในการลดยอดหนี้ กยศ. กยศ.[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • » ไลน์กลุ่ม กยศ. กรอ. Line Group [อ่าน : 88 ครั้ง]
ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ดู ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาทั่วไป (ทุนให้เปล่า) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28... [อ่าน : 127 ครั้ง]

งานไปรษณีย์ (นักศึกษา) ดู งานไปรษณีย์ (นักศึกษา)ทั้งหมด
แจ้งรายชื่อนักศึกษารับไปรษณีย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 31 ครั้ง]

บริการศิษย์เก่าฯ ดู บริการศิษย์เก่าฯทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวั...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญ ประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 7 ครั้ง]

ประชุมมูลนิธิศิษย์เก่ากระทิง ค...

ประชุมมูลนิธิศิษย์เก่ากระทิง ครั้งที่ 1/2561 เปิดชมรมครูอาวุโส พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ำครูอาวุโส ณ หอปร... [อ่าน : 7 ครั้ง]

บทความที่น่าสนใจ ดู บทความที่น่าสนใจทั้งหมด
เลี้ยง ‘กุ้งเครย์ฟิช’ ง่ายๆ รา...

เลี้ยง ‘กุ้งเครย์ฟิช’ ง่ายๆ รายได้เฉียดครึ่งล้านต่อเดือน [อ่าน : 2 ครั้ง]

‘ไก่ซิลค์กี้’ สัตว์เลี้ยงเทรนด...

‘ไก่ซิลค์กี้’ สัตว์เลี้ยงเทรนด์ใหม่สร้างรายได้ครึ่งแสนต่อเดือน!! [อ่าน : 4 ครั้ง]