ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

<<ตรวจสอบรายวิชา>> คลิกที่นี่ [อ่าน : 115 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา การร...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 90 ครั้ง]

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา การร...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 48 ครั้ง]

ขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์

คลิ๊กดูขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์ด้านใน [อ่าน : 68 ครั้ง]

เว็บไซต์หลักของ ทปอ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 52 ครั้ง]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำการ Clearin...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 60 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 108 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 117 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
  • นักศึกษาโควตาพิเศษ ท่านใดที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2560 ปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 28 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
<< รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา เทอม 2/60

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 141 ครั้ง]

ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
<< ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด เทอม 2/60

(คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 34 ครั้ง]

เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
  • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... <<คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ>> ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 61[อ่าน : 572 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
<< สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]

คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 7 ครั้ง]
  • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 45 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ย... -[อ่าน : 66 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา... คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 52 ครั้ง]
  • ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 55 ครั้ง]
  • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 41 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
  • โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์[อ่าน : 50 ครั้ง]