ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

<<ตรวจสอบรายวิชา>> คลิกที่นี่ [อ่าน : 326 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
โควตา ปวช., ปวส.

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 167 ครั้ง]

แนวการรับสมัครปี62

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 93 ครั้ง]

ขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์

คลิ๊กดูขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์ด้านใน [อ่าน : 182 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 308 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 308 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
  • นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/61 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 96 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
<< รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา เทอม 3/60

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค 61 [อ่าน : 320 ครั้ง]

ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
<< ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด เทอม 2/60

(คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 85 ครั้ง]

เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
  • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... <<คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ>> ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 61[อ่าน : 688 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
<< สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 126 ครั้ง]

คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • 182/2561 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย One Stop Service คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 2 ครั้ง]
  • 193.1/2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 2 ครั้ง]
  • 183/2561 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2561 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 31 ครั้ง]
  • 176/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี61 คลิ๊กดูที่นี่[อ่าน : 10 ครั้ง]
  • 0678/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี60 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 16 ครั้ง]
  • 155/61 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ปี61 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 21 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ [อ่าน : 104 ครั้ง]

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ [อ่าน : 88 ครั้ง]