ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รายวิชาเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี

<<ตรวจสอบรายวิชา>> คลิกที่นี่ [อ่าน : 220 ครั้ง]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ดู รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งหมด
ขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์

คลิ๊กดูขั้นตอนการรับใบเสร็จออนไลน์ด้านใน [อ่าน : 124 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 198 ครั้ง]

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน [อ่าน : 206 ครั้ง]

ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ ดู ข่าวสารสำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษทั้งหมด
  • นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี ประเภทโควตาพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน 1/61 กรุณาปฏิบัติดังนี้นะคะ ดูวิธีการปฏิบัติก่อนการลงทะเบียนเรียน[อ่าน : 57 ครั้ง]
แจ้งจบการศึกษา ดู แจ้งจบการศึกษาทั้งหมด
<< รายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา เทอม 3/60

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค 61 [อ่าน : 240 ครั้ง]

ประมวลผล ดู ประมวลผลทั้งหมด
<< ตรวจสอบสถานะการส่งเกรด เทอม 2/60

(คลิ๊กตรวจสอบสถานะ) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 63 ครั้ง]

เอกสารการศึกษา ดู เอกสารการศึกษาทั้งหมด
  • << แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 1/60 ให้ติดต่อรับทรานสคริบ ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จุ... <<คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ>> ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ค. 61[อ่าน : 629 ครั้ง]
ทะเบียนและสถิติ ดู ทะเบียนและสถิติทั้งหมด
<< สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 77 ครั้ง]

คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
  • 155/61 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ปี61 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 4 ครั้ง]
  • 143.1/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงานโครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับน... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 21 ครั้ง]
  • 143/2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 8 ครั้ง]
  • 177/61 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าปรับ และค่าประกันของเสีย เพิิ่มเติม คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 17 ครั้ง]
  • 0867/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 24 ครั้ง]
  • << ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (คลิ๊ก)[อ่าน : 17 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ [อ่าน : 58 ครั้ง]

โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ และอาจารย์ [อ่าน : 69 ครั้ง]