การรับตรงอิสระ

โปรดติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครเดือน กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

-ปฏิทินการรับสมัคร (ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.6)--คลิ๊ก      (ผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส.)--คลิ๊ก