ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา การรับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 7 มิถุนายน 2561, เวลา 12:54 น. 48 ครั้ง นางสาวเพ็ญประภา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

                                                 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใช้วุฒิ ในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร                               วุฒิ ม.6                  วุฒิ ปวช./ปวส.

ปฏิิทินการรรับสมัคร                           วุฒิ ม.6                  วุฒิ ปวช./ปวส.

คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร          วุฒิ ม.6                   วุฒิ ปวช./ปวส.

สำหรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของ  ทปอ.(ใช้วุฒิ ม.6)

    -เข้าเว็บไซต์รับสมัครของทปอ. --คลิ๊ก

    -ยืนยันสิทธิ์ Clearing House --คลิ๊ก

    -ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ --คลิ๊ก

    -ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียม --14ถึง22 มิ.ย.61--

         -- ประกาศ คลิ๊กที่นี่ และขั้นตอนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์--คลิ๊กที่นี่

         -- รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร--คลิ๊ก

         -- รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสังคม--คลิ๊ก 

         --นักศึกษาใหม่ จองสิทธิ์เข้าอยู่หอพักในของวิทยาเขตจันทบุรี --คลิ๊ก

    -ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่  -- 29 มิ.ย.61--

    -นักศึกษาใหม่ ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ วิทยาเขตจันทบุรี ห้องส่งเสริมวิชาการฯ -- 23-24 ก.ค.61--

สำหรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ (ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส.)

    -เข้าเว็บไซต์รับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ --คลิ๊ก

    -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  วุฒิปวช.(คลิ๊ก) วุฒิปวส.(คลิ๊ก)

    -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีสังคม                  วุฒิปวช.(คลิ๊ก) วุฒิปวส.(คลิ๊ก)

    -ผลผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิิ์ผ่านเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียม --14ถึง22 มิ.ย.61--

        -- ประกาศ คลิ๊กที่นี่ และขั้นตอนรายงานตัวยืนยันสิทธิ์--คลิ๊กที่นี่

        -- รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร--คลิ๊ก

        -- รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกคณะเทคโนโลยีสังคม--คลิ๊ก

        --นักศึกษาใหม่ จองสิทธิ์เข้าอยู่หอพักในของวิทยาเขตจันทบุรี--คลิ๊ก

    -ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาใหม่ -- 29 มิ.ย.61 --

    -นักศึกษาใหม่ ยื่นเอกสารรายงานตัว ณ วิทยาเขตจันทบุรี ห้องส่งเสริมวิชาการฯ -- 23-24 ก.ค.61--

 

 

 
หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ ต้องมาทำกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา  (กรุณาติดตามที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี)