ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 8 มีนาคม 2561, เวลา 15:33 น. 564 ครั้ง นายชเล

 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 
 
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 
 
ม.6  รับสมัครวันที่  9 - 13 พ.ค. 2561 
ปวช.ปวส.  รับสมัครวันที่ 23 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561
   
 
อบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1iur1OqpPhnR6l3ROBCJBpRzCm0FhYp05/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUCkkKaLKjFnr47HYsBtMKFUiU7llhbF/view?usp=sharing

 

 

 ****** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนสมัคร ******
 
 
 
 
https://sites.google.com/site/entryrmutto/rabb-rab-smakhr-xxnlin

สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม. 6

 
 
 
 
 
 
 
https://sites.google.com/site/entryrmutto/rabb-rab-smakhr-xxnlin

สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช. และ ปวส.

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร