ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 8 มีนาคม 2561, เวลา 15:33 น. 738 ครั้ง นายชเล

 

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 
ปีการศึกษา 2561 
 
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน 
 
 
*** สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุมิ ปวช. ปวส. ***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 28 พ.ค. 61  
 
 
 
*** สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุมิ ม.6 ***
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 8 มิ.ย. 2561
 
 
 
*** การสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทั้งผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.6 ปวช. และ ปวส.  วันที่ 11 มิ.ย. 2561 ***
เริ่มลงทะเบียนรับบัตรคิว เวลา 8.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช. 

 
ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊กที่นี่ >>>   คณะเทคโนโลยีสังคม
ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊กที่นี่ >>>  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
 
 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวส.

ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊กที่นี่ >>>   คณะเทคโนโลยีสังคม
ตรวจสอบรายชื่อคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊กที่นี่ >>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
 
 
 
 
 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

 

*** สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม. 6 ***

***สำหรับน้องๆ ที่สมัครผ่าน ทปอ (วุฒิ ม.6)***

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

1.ใบสมัคร 

2.หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

3.ใบแสดงผลการศึกษาหรือคะแนนอื่นๆ

4.สำเนาบัตรประชาชน

5.แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 

 

 

ดูประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

สมัครเรียนผู้ที่จบ ปวช. ปวส.

***  สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวช. และ ปวส. ***

***สำหรับน้องๆ วุฒิ ปวช. ปวส.*** 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

1.บัตรประชาชน

2.แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

 

 
 
 
 
 
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
   
รายละเอียด Download เอกสาร
วุฒิ ม.6 วุฒิ ปวช. , ปวส.
 1. ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVkpEakhOY0k2aXc/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzZkJYc1J4SjdfREU/view?usp=sharing
 2. ปฏิทินการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzVGZvMHYydXVUU1k/view?usp=sharing
 3. คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1iur1OqpPhnR6l3ROBCJBpRzCm0FhYp05/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUCkkKaLKjFnr47HYsBtMKFUiU7llhbF/view?usp=sharing

 

 

 

  

 
 
 ****** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนสมัคร ******
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร