ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
เสนอผลความร่วมมือวิจัยสร้างนวั...

การต่อยอดงานวิจัยเห็ดถั่งเช่า ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรไบโอติกถั่งเช่าชนิดผงคุณภาพสูง [อ่าน : 24 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเ...

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (e-manage) [อ่าน : 20 ครั้ง]

ราชมงคลต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม...

ราชมงคลต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 RMUTTO จิตอาสาสู่ CSR University [อ่าน : 20 ครั้ง]

เรื่อง ตรวจหอพัก เพื่อให้การกำ...

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจหอพักในเขตพื้นที่ตำบลพลวง จำนวน 34 หอพัก ในระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยา... [อ่าน : 33 ครั้ง]

เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบั...

เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 15 กันยา ราชมงคลน้อมเกล้า ประจำปีปารศึกษา 2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุ...

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 13 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต... [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้...

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับการใช้ในชีวิตประจำวัน [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณ...

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 26 ครั้ง]

พิธีเปิดหอจดหมายเหตุและพิพิธภั...

“นิทรรศการอาคารไม้สายสัมพันธ์” ณ อาคารไม้ (อาคารเรียนหลังแรก เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี... [อ่าน : 36 ครั้ง]

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอ...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณ...

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 30 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่การเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 16 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลัก...

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 16 ครั้ง]

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์...

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กันน้อง กิจกรรมที่ 1 : Walk Rally Freshy Night [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เศรษฐศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในศตวรรษที่21 [อ่าน : 11 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาว...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม [อ่าน : 32 ครั้ง]

พิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญา...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (ซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโ... [อ่าน : 64 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาค...

โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน รุ่นที่2 [อ่าน : 36 ครั้ง]

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึก... [อ่าน : 62 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้น...

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 43 ครั้ง]

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...

บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่... [อ่าน : 63 ครั้ง]

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วย...

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา... [อ่าน : 51 ครั้ง]

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตาม...

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด [อ่าน : 71 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 137 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 87 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียน...

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 98 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 69 ครั้ง]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ...

ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยพนักงานในสถาบัน ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษ... [อ่าน : 44 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 800 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิล...

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 444 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 256...

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 [อ่าน : 582 ครั้ง]

ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 445 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

11 มิถุนายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 411 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

งานวิทยฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 6
งานพัฒนานักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 14
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 25
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 50
หอพักนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 1
คณะเทคโนโลยีสังคม มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 123

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 238