ประเภท : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี ๔.๐ (Smart LAB ๔.๐) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังห... .[อ่าน : 13 ครั้ง]
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างทำความสะอาดอาคาร และจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบดำเนินงาน)[อ่าน : 250 ครั้ง]
  • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (สาระสำคัญของสัญญา)[อ่าน : 296 ครั้ง]
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งบครุภัณฑ์)[อ่าน : 300 ครั้ง]
  • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ[อ่าน : 262 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง

งานคลัง มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด 0

มี ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 6