ระบบทะเบียนออนไลน์

>> แผนการเรียนประกอบการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/61 คลิ๊กที่นี่ << 


 

>> เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์ คลิ๊ก <<

 


แจ้งนักศึกษาที่ตารางสอบซ้อนกัน ของการสอบกลางภาคการศึกษาที่1/2561
ให้มาขอแบบฟอร์มสอบซ้อนกัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2561
ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักง่นวิทยาเขตจันทบุรี
 

 

***ขอให้นักศึกษาโควตาพิเศษ นักศึกษาเก่าเลื่อนชั้นปี

กรุณาส่งแฟ้มสะสมผลงาน ก่อนการลงทะเบียนเรียน***