กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (รับเฉพาะวุฒิ ปวช.และปวส.)

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561, เวลา 11:38 น. 1095 ครั้ง admin WJ.

 

 
♥ ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตา ปวช. ปวส. -- คลิก --
 

♥ ช่องทางการสมัครเรียน

   (1). สมัครทางอินเตอร์เน็ต (วันที่ 19 ก.ย. - 26 ต.ค. 61)  -- คลิกเว็บไซต์สมัครเรียน --

   (2). สมัครด้วยตนเอง  (วันที่ 19 ก.ย. - 2 พ.ย. 61) 

 

♥ ส่งเอกสารทางไปรณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง (วันที่ 19 ก.ย. - 26 ต.ค. 61) 

 

♥ รายละเอียด/คุณสมบัติการรับสมัคร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   

คณะเทคโนโลยีสังคม 

----------------------------------------------------------------------

♥ ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียด

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์  (8 พ.ย.61) < คลิกที่นี่

- สอบคัดเลือก [สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์]  (10 พ.ย.61) < คลิกที่นี่
- มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (16พ.ย.61) < คลิกที่นี่

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (16-23 พ.ย.61) < คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (30 พย.61) < คลิกที่นี่