ประเภท : ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
  • กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (รับเฉพาะวุฒิ ปวช.และปวส.) คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด[อ่าน : 1095 ครั้ง]
  • หลักสูตรที่เปิดสอน ระดัับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 1223 ครั้ง]
  • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 374 ครั้ง]