Untitled Document
 

  เมนูหลัก

 

  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 

  หลักสูตรที่เปิดสอน

 

  มทร.ตะวันออก

 

  สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

  คณะเทคโนโลยีสังคม

 

  คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม

 
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :   268
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :   3832
 เยี่ยมชมปีนี้ :   50210
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  
 เริ่มนับวันที่   10 ก.พ. 2556
 
 
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 13 ในรายการ CTV
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 13
วีดีทัศน์เรื่องการประหยัดพลังงาน
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  ประกาศรายชื่อผู่้ยืนยันสิทธิ์เป็นนศ.กรณีร่วมคัดเลือกม.ขอนแก่นและม.สงขลานครินทร์(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 371 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทรับตรง(สอบคัดเลือก) ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 496 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 มี.ค. 2557  ]
  เปิดรับสมัครนศ.กรณีรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ประเภทโควตาและโควตาพิเศษ ปี57(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 405 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2557  ]
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคสมทบ ปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 359 ครั้ง ประกาศวันที่ : 06 มี.ค. 2557  ]
  กำหนดการเปิดภาคเรียน และกิจกรรมสำหรับ นศ.ใหม่ ปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 785 ครั้ง ประกาศวันที่ : 28 ก.พ. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ประเภทโควตา/โควตาพิเศษ ปี 2557‏(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 576 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  ข่าวหอพักนักศึกษา
  ประกาศขยายเวลาการชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระในการยืนยันสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา(รอบแรก) (ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 99 ครั้ง ประกาศวันที่ : 09 เม.ย. 2557  ]
  รูปหอพักนักศึกษาหญิง(ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 169 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 เม.ย. 2557  ]
  ปิดการจองหอพักนักศึกษาชาย-หญิง(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 146 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าหอพัก57 (รอบแรก)(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 693 ครั้ง ประกาศวันที่ : 08 เม.ย. 2557  ]
  ข่าวสารจากงานทะเบียน
  ข่าวกิจกรรม/นักศึกษา
  รับสมัครนักศึกษา เข้าเรียน วิชาทหาร (รด.) ปีการศึกษา 2557(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 97 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 มี.ค. 2557  ]
  แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 218 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปี 2557สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี -เคยกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยแล้ว(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 162 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร (กยศ.)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 68 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 125 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  ประกาศแจ้งนักศึกษาชาย ที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 56 (ถึงกำหนดเกณฑ์ เมษายน 57 ) ด่วนมา(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 145 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2556  ]
  ประกาศ รายชื่อเซ็นแบบลงทะเบียนฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 รอบที่ 1(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 238 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 พ.ย. 2556  ]
  ประกาศรายชื่อโอนเงินคืนนักศึกษา ผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่1/2556 (รอบที่ 1)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 128 ครั้ง ประกาศวันที่ : 29 ต.ค. 2556  ]
  กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 404 ครั้ง ประกาศวันที่ : 05 ต.ค. 2556  ]
  ประกาศ ประชุม ด่วน (สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาให้กู้)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 160 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2556  ]
  ประหยัดพลังงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน อนุรักษ์พลังงาน‏(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 42 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ภาพประชุมคณะทำงาน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 36 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ภาพที่ปรึกษาเข้าพบ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 32 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 26 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ข่าวงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 11 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 5 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 4 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 8 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 9 ครั้ง ประกาศวันที่ : 08 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 15 ครั้ง ประกาศวันที่ : 05 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 20 ครั้ง ประกาศวันที่ : 02 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 1 เมษายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 16 ครั้ง ประกาศวันที่ : 02 เม.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 28 มีนาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 26 ครั้ง ประกาศวันที่ : 28 มี.ค. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 25 มีนาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 27 ครั้ง ประกาศวันที่ : 25 มี.ค. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 24 มีนาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 22 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 มี.ค. 2557  ]
  ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 44 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ระเบียบข้อบังคับการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 42 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ระเบียบข้อบังคับ ปีการศึกษา2557(รอการอนุมัติ)(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 53 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 ธ.ค. 2556  ]
  ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 170 ครั้ง ประกาศวันที่ : 25 ส.ค. 2556  ]
  ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา
  งานประกันคุณภาพการศึกษา(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 215 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 มิ.ย. 2556  ]
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
  สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย เดือนเมษายน-กันยายน 2557(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 23 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2557  ]
  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้ สวนประดับ และสนามหญ้า เดือนเมษายน-กันยายน 2557(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 15 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2557  ]
  สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร เดือนเมษายน-กันยายน 2557(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 21 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2557  ]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 35 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 มี.ค. 2557  ]
  ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
  ขอเชิญชวนส่งบทควเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 เม.ย. 2557  ]
  ขอส่งวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 6 ฉบับที่2 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนตีพิมพ์บทความในวารสา(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 เม.ย. 2557  ]
  ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 เม.ย. 2557  ]
  ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 11 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 7 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ปรับปรุงสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  การประชุมการระดับชาติ"สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน"(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 9 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 10 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 8 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้ง(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 26 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2557  ]
  งานบริการ
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม ประจำเดือน มี.ค.-พ.ค.57(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 37 ครั้ง ประกาศวันที่ : 03 มี.ค. 2557  ]
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 54 ครั้ง ประกาศวันที่ : 30 ม.ค. 2557  ]
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม ประจำเดือน ธ.ค. 56-ก.พ.57(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 47 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ม.ค. 2557  ]
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม เดือนมิถุนายน-สิงหาคม(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 187 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 มิ.ย. 2556  ]
  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม เดือนมีนาคม-พฤษภาคม2556(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 231 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2556  ]
  ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 279 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 มี.ค. 2556  ]
  ข่าวจากสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
  ขออภัย Internet ขัดข้อง.....(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 211 ครั้ง ประกาศวันที่ : 31 มี.ค. 2557  ]
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ.2555(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 188 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 พ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสังคม
  โครงการสัมมนา "การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์" ครั้งที่ 6(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 38 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 ม.ค. 2557  ]
  โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 53 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 ธ.ค. 2556  ]
  โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 46 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 ธ.ค. 2556  ]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด-ปิด และชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 48 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 38 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  ความร่วมมือทางการศึกษา ม.บูรพา กับ มทร.ตะวันออก (ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 51 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  ทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 61 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 40 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 48 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปี 2557 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตร(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 58 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
  หนังสือเวียน
  กองกลาง ส่่่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 เม.ย. 2557  ]
  การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 เม.ย. 2557  ]
  กองกลาง ส่่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  กองกลาง ส่งสำเนาหนัังสือ 3 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  กองกลาง ส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง (ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  สำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้ผู้บริหารรักษาราชการแทนในตำแหน่งบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 4 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (ฌสค.)(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี สาขาสอยดาว(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 เม.ย. 2557  ]
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากล(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 5 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 เม.ย. 2557  ]
 
Untitled Document
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป ในวั
ภาพกิจกรรมเกษตรคืนถิ่น
ภาพบรรยากาศงานแถลงนโยบายการบริหารจัดการและแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โครการอนุรักษ์กล้วยไม้เมืองจันทบุรี
 
  ดูรายการทั้งหมด  
     
Untitled Document
Previous
     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210

TEL. 0-3930-7261-4 FAX. 0-3930-7268, 0-3930-7274