Untitled Document
 

  เมนูหลัก

 

  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 

  หลักสูตรที่เปิดสอน

 

  มทร.ตะวันออก

 

  สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

  คณะเทคโนโลยีสังคม

 

  คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม

 
 
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :   200
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :   5162
 เยี่ยมชมปีนี้ :   73410
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  
 เริ่มนับวันที่   10 ก.พ. 2556
 
 
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  การสมัคร สาขาประมง (กรณีพิเศษ) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศผลการคัดเลือกเป็น นศ. ประเภทสอบผ่านระบบกลาง(Admissions) ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 130 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศ.ประเภทรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ 1(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 129 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ประเภทรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบที่ 1 ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 181 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขยายเวลารรับสมัคร และเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ระดับป.ตรี เที่ยบโอน สาขาประมง (กรณีพิเศษ)(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 104 ครั้ง ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2557  ]
  เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ประเภทรับทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 745 ครั้ง ประกาศวันที่ : 06 มิ.ย. 2557  ]
  สรุปรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็น นศ. ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 2,054 ครั้ง ประกาศวันที่ : 30 มิ.ย. 2557  ]
  กำหนดการสำหรรับ นศ.ใหม่ และระเบียบการแต่งกาย ปี 2557(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 784 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  ข่าวหอพักนักศึกษา
  ประกาศ หอพักนักศึกษารับจองหอพักเพิ่มเติม(รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ จำนวน 10 คน)(ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 30 ครั้ง ประกาศวันที่ : 22 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศ เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่(ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 66 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอพักของนักศึกษาทุกคน(ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 239 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 ก.ค. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าหอพัก 57 (รอบที่2)(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 931 ครั้ง ประกาศวันที่ : 30 พ.ค. 2557  ]
  ประกาศขยายเวลาการชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระในการยืนยันสิทธิ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา(รอบแรก) (ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 553 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 เม.ย. 2557  ]
  รูปหอพักนักศึกษาหญิง(ผู้ประกาศ : หอพักนักศึกษา )[อ่าน : 1,030 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 เม.ย. 2557  ]
  ปิดการจองหอพักนักศึกษาชาย-หญิง(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 432 ครั้ง ประกาศวันที่ : 01 เม.ย. 2557  ]
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าหอพัก57 (รอบแรก)(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 1,281 ครั้ง ประกาศวันที่ : 08 เม.ย. 2557  ]
  ข่าวสารจากงานทะเบียน
  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ให้ติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.57 เป็นต้นไป รับได้ที่เคาเตอร์ One Stop Service(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 59 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 มิ.ย. 2557  ]
  แจ้งนักศึกษาที่จะประสงค์แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2556 ให้ติดต่อขอแบบคำร้องแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ที่เคาเตอร์ One Stop Servive ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2557 (ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 47 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 มิ.ย. 2557  ]
  แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร (รอสภาอนุมัติจบ) ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.57 เป็นต้นไป ที่เคาเตอร์ One Stop Service(ผู้ประกาศ : งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )[อ่าน : 65 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 มิ.ย. 2557  ]
  ข่าวกิจกรรม/นักศึกษา
  ประกาศ แจ้งนักศึกษาวิชาทหารที่จะสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2557(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 201 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 พ.ค. 2557  ]
  แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2557 สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 534 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปี 2557สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี -เคยกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยแล้ว(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 369 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร (กยศ.)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 157 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 329 ครั้ง ประกาศวันที่ : 27 ก.พ. 2557  ]
  ประกาศแจ้งนักศึกษาชาย ที่จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 56 (ถึงกำหนดเกณฑ์ เมษายน 57 ) ด่วนมา(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 194 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2556  ]
  ประกาศ รายชื่อเซ็นแบบลงทะเบียนฯ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 รอบที่ 1(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 287 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 พ.ย. 2556  ]
  ประกาศรายชื่อโอนเงินคืนนักศึกษา ผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่1/2556 (รอบที่ 1)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 173 ครั้ง ประกาศวันที่ : 29 ต.ค. 2556  ]
  กำหนดการ กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 459 ครั้ง ประกาศวันที่ : 05 ต.ค. 2556  ]
  ประกาศ ประชุม ด่วน (สำหรับผู้กู้ กยศ.รายใหม่ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาให้กู้)(ผู้ประกาศ : งานพัฒนานักศึกษา )[อ่าน : 209 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 ก.ย. 2556  ]
  ประหยัดพลังงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน อนุรักษ์พลังงาน‏(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 89 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ภาพประชุมคณะทำงาน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 79 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ภาพที่ปรึกษาเข้าพบ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 77 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 56 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ก.พ. 2557  ]
  ข่าวงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 31 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 20 ครั้ง ประกาศวันที่ : 17 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2)(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 20 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่1)(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 18 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 23 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 30 ครั้ง ประกาศวันที่ : 05 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 21 ครั้ง ประกาศวันที่ : 04 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 24 ครั้ง ประกาศวันที่ : 04 มิ.ย. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 45 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 พ.ค. 2557  ]
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ )[อ่าน : 27 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 พ.ค. 2557  ]
  ข่าวงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ขณะนี้ระบบ Internet ขัดข้องครับ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 107 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 มิ.ย. 2557  ]
  ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 77 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ระเบียบข้อบังคับการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 71 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ระเบียบข้อบังคับ ปีการศึกษา2557(รอการอนุมัติ)(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 88 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 ธ.ค. 2556  ]
  ทดลองใช้งาน IEEE elearning Library(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 197 ครั้ง ประกาศวันที่ : 25 ส.ค. 2556  ]
  ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา
  คู่มือประกันคุณภาพภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี (ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 21 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 มิ.ย. 2557  ]
  งานประกันคุณภาพการศึกษา(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 258 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 มิ.ย. 2556  ]
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
  สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 11 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 13 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(ผู้ประกาศ : งานคลัง )[อ่าน : 14 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  ข่าวงานวิจัยและพัฒนา
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัฒกรรม ครั้งที่1"(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 15 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขอเชิิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 14 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขอประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 11 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 15 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกอลทัพ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการ(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 13 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2557  ]
  การเสนอผลงานประเภทรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์(ป.โทและป.เอก)เพื่อขอรับรางวัล ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 23 ครั้ง ประกาศวันที่ : 11 มิ.ย. 2557  ]
  เชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 50 ครั้ง ประกาศวันที่ : 02 พ.ค. 2557  ]
  ขอความอนุเคราะห์วนับสนุนการประกวดออบแบบตราสัญลักษณ์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย(ผู้ประกาศ : งานวิจัยและพัฒนา )[อ่าน : 32 ครั้ง ประกาศวันที่ : 02 พ.ค. 2557  ]
  งานบริการ
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม ประจำเดือน มี.ค.-พ.ค.57(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 94 ครั้ง ประกาศวันที่ : 03 มี.ค. 2557  ]
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 88 ครั้ง ประกาศวันที่ : 30 ม.ค. 2557  ]
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม ประจำเดือน ธ.ค. 56-ก.พ.57(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 79 ครั้ง ประกาศวันที่ : 21 ม.ค. 2557  ]
  คำสั่งปฏิบัติเวรยาม เดือนมิถุนายน-สิงหาคม(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 215 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 มิ.ย. 2556  ]
  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม เดือนมีนาคม-พฤษภาคม2556(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 262 ครั้ง ประกาศวันที่ : 18 มี.ค. 2556  ]
  ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป )[อ่าน : 313 ครั้ง ประกาศวันที่ : 12 มี.ค. 2556  ]
  ข่าวจากสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
  ขออภัย Internet ขัดข้อง.....(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 245 ครั้ง ประกาศวันที่ : 31 มี.ค. 2557  ]
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ.2555(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 214 ครั้ง ประกาศวันที่ : 07 พ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสังคม
  โครงการสัมมนา "การใช้ภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์" ครั้งที่ 6(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 66 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 ม.ค. 2557  ]
  โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 84 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 ธ.ค. 2556  ]
  โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ผู้ประกาศ : งานคณะเทคโนโลยีสังคม )[อ่าน : 73 ครั้ง ประกาศวันที่ : 24 ธ.ค. 2556  ]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด-ปิด และชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 84 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 71 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  ความร่วมมือทางการศึกษา ม.บูรพา กับ มทร.ตะวันออก (ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 84 ครั้ง ประกาศวันที่ : 19 ธ.ค. 2556  ]
  ทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปี 2557(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 100 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตน(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 69 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 81 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ปี 2557 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตร(ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ )[อ่าน : 95 ครั้ง ประกาศวันที่ : 13 ธ.ค. 2556  ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
  หนังสือเวียน
  สำเนาหนังสือ 4 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 1 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 ก.ค. 2557  ]
  ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 40 ปี บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 ก.ค. 2557  ]
  แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตจันทบุรีแทนกรรมการที่ลาออก(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 0 ครั้ง ประกาศวันที่ : 23 ก.ค. 2557  ]
  รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 22 ครั้ง ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2557  ]
  กองกลาง ขอส่่่่่่งสำเนาหนังสือ 5 เรื่อง (ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 22 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 มิ.ย. 2557  ]
  กองกลาง ขอส่งสำเนา 3 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 21 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 มิ.ย. 2557  ]
  แนวทางการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 24 ครั้ง ประกาศวันที่ : 20 มิ.ย. 2557  ]
  กองกลาง ขอส่่่่่่งหนังสือ 3 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 20 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 มิ.ย. 2557  ]
  กองกลาง ขอส่่่่่งสำเนาหนังสือ 6 เรื่อง(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 23 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 มิ.ย. 2557  ]
  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม(ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน )[อ่าน : 23 ครั้ง ประกาศวันที่ : 10 มิ.ย. 2557  ]
  งานบริหารงานบุคคล
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทีียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานบุคคล )[อ่าน : 14 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา และถวายเทีียนพรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2557(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานบุคคล )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทำบุญวันสถาปนาวิทยาเขต วันที่ 11 มิถุนายน 2557(ผู้ประกาศ : งานบริหารงานบุคคล )[อ่าน : 12 ครั้ง ประกาศวันที่ : 16 ก.ค. 2557  ]
 
Untitled Document
พิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วันที่ 11 ก.ค. 2557
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดเทพธารทอง วันที่ 10 ก.ค. 57
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
วันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบรอบ 50 ปี
 
  ดูรายการทั้งหมด  
     
Untitled Document
Previous
     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210

TEL. 0-3930-7261-4 FAX. 0-3930-7268, 0-3930-7274