ข่าวสาร...จากสำนักงาน ดู ข่าวสาร...จากสำนักงานทั้งหมด
 • มอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๒๖๙๖/๒๕๖๗[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • มอบหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 2665/2567[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ให้พนักงานตามภารกิจไปปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๒๖๕๔/๒๕๖๗ [อ่าน : 6 ครั้ง]
 • มอบอำนาจให้รองอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 3452/2566 [อ่าน : 12 ครั้ง]
 • มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 120/2567 [อ่าน : 10 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครงาน พนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ,ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิับัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี (รับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567)[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช... ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566[อ่าน : 35 ครั้ง]
แจ้งซ่อมบำรุง ดู แจ้งซ่อมบำรุงทั้งหมด
>>>

กรอกแบบฟอร์ม [อ่าน : 269 ครั้ง]

ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดู ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทั้งหมด
>>>

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [อ่าน : 242 ครั้ง]

รายงานผล ดู รายงานผลทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดู คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด
 • คำสั่งที่ 3647/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 22" ป... (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566)[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • คำสั่งปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย (ประจำปี 2565)[อ่าน : 234 ครั้ง]
 • คำสั่งมหาวิทยาลัย (ประจำปี 2565)[อ่าน : 272 ครั้ง]
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ทำบุญสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี...

9 กรกฏาคม 2567 ณ อาคารหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (อาคารเรียนหลังแรก เมื่อครั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจั... [อ่าน : 22 ครั้ง]

ฉลอง 6 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา

การจัดงาน “มหกรรมไม้ผลเมืองร้อน Tropical Fruits Festival” ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2567 [อ่าน : 63 ครั้ง]

ทำบุญ 60 ปี วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการสานสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรีครบรอบ 60 ปี วันที่ 11 มิถุนายน 2567 [อ่าน : 61 ครั้ง]

จิตอาสา

Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6... [อ่าน : 85 ครั้ง]

วางพวงมาลา

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [อ่าน : 58 ครั้ง]

ร่วมรดน้ำดำหัวกับ วศท.

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการฯ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย "รดน้ำดำหัว" ผู้อาวุโส เนื่องใน... [อ่าน : 48 ครั้ง]

สงกรานต์ 2567

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันที่ 4 เม.ย. 2567 ณ หอพระพุทธชินราช วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 85 ครั้ง]

ทำบุญผ้าป่า

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66 วัดเขาบางพระ [อ่าน : 132 ครั้ง]